Volyňští Češi
ŠIRC Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Velké Dorostoje, okr. Volyň
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Neschopen služby
Přihlášení do legií 01. 09. 1916
Poslední útvar v legiích nestr.odd.