Volyňští Češi
Dědek Antonín, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 08. 09. 1918
Místo narození Malovaná, Dubno
Národnost česká
Odveden 22. 04. 1944, Rovno