Volyňští Češi
Miller Evžen, Alexandr, Miler

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 01. 11. 1921
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno