Volyňští Češi
Koníček Svatopluk

obchodník, předseda Českého komitétu v Moskvě, emisař zahraničních krajanů, delegát moskevských Čechů v audienci и cara. Narodil se ve Vídni, kde se mu dostalo vzdělání na německých školách. Po absolvování hospodářské školy byl kratší dobu na Slovensku, pak opět ve Vídni, kde se činně zúčastňoval českého veřejného života a byl též sčítacím kandidátem české vídeňské menšiny při volbách do rakouské sněmovny. Přesvědčením stoupenec pan­slavismu, odjel na návštěvu do Ruska, kde se však trvale usadil. V Moskvě vlastnil reklamní kancelář. Získal vlivné styky v moskev­ských vládních kruzích. Nadšené moskevské demonstrace Čechů při vypuknutí války byly jeho dílem. Svým vlivem docílil, že se uskutečnila památná moskevská audience tříčlenné delegace ruských Čechů u cara. Byl mluvčím této delegace. Jeho společenské styky zachránily celou řadu Čechů, rakousko-uherských státních příslušníků, od vyslání do Sibiře, čímž českému odboji v Rusku zachoval celou řadu nadšených borců. S podporou ruské vlády podnikl cestu do jižní a západní Evropy a Ameriky, aby tam agitoval pro československý zahraniční odboj. Dostal se však do konfliktu s kruhy, které se začaly seskupovat kolem osoby doktora Sychravy a profesora Masaryka a tak jeho poslání ztroskotalo. S politickým pádem Dürricha odešel také Koníček z československého politického života v Rusku. Žil v cizině.

Datum narození 01. 01. 1880
Místo narození Vídeň
Místo usídlení Moskva, Rusko - vše mimo Volyně

Související ikony a archiválie

Osobnosti historie

Související archiválie

Svatopluk Koníček
obchodník, předseda Českého komitétu v Moskvě, emisař zahraničních krajanů, delegát moskevských Čechů v audienci и cara., Rok: 1920, Zdroj: Album reprezentantů všech oborů veřejného života československého, Inventární číslo: IV002301

obchodník, předseda Českého komitétu v Moskvě, emisař zahraničních krajanů, delegát moskevských Čechů v audienci и cara.

Rok: 1920
Zdroj: Album reprezentantů všech oborů veřejného života československého
Inventární číslo: IV002301
Související obce: Moskva