Volyňští Češi
Entová Marie, Krejčiková

Provdala se za Vladimíra Krejčika, truhláře, narozeného 18.7.1895 na Okolku.

Měli 5 dětí.

Marie po přesídlení do Čech žila v Zálužicích u dcery Olgy.

Po návratu manžela ze Sibiře se na sklonku života přestěhovala k dcerám Anně a Olze do Křešic, okres Děčín.

 

Datum narození 22. 07. 1901
Místo narození Plechová
Úmrtí 15.4.1964, pohřbena Děčín na Folknářách