Volyňští Češi
Krejčiková Emilie, Svítková

Dcera Vladimíra Krejčika 18.6.1895.

Provdala se za Mikuláše Svítka z Podhajec. Měli 3 děti. Vladimír, Miloslav, Milada.

Manžel Mikuláš zemřel 11.5.1998 a je pohřben v Úvalech u Prahy.

Datum narození 25. 11. 1925
Místo narození Vydumka, okr. Puliny