Volyňští Češi
Krejčiková Anna, Rampasová

Dcera Vladimíra Krejčika 28.11.1869.

Provdala se za Vladimíra Rampase v roce 1947. Měli hospodářství v Rybňanech. Později se přestěhovali do Křešic u Děčína.

Měli 3 děti. Jiřinka, Jaruška a Vladik. Manžel Vladimír Rampas zemřel 23.5.1986 a je pohřben v Děčíně na Folknářích.

Datum narození 20. 10. 1924
Místo narození Vydumka, okr. Puliny