Volyňští Češi
Novický Boris

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 10. 1921
Místo narození Olšanka, Žitomír
Národnost česká
Odveden 23. 06. 1944 ČSVJ/NT, 27. 06. 1944 (PR 136/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost četař RKKA