Volyňští Češi
MALÝ Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 13. 10. 1917, Volyňská G.
Datum zařazení do jiné (další) legie 15. 10. 1917
Poslední útvar v legiích 4.p.pl.
Zajat 15. 06. 1916, u Relkov