Volyňští Češi
LIMP Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Žižkov, okr. Praha
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie ve Francii
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyň.gub. Šebetovka
Datum zařazení do jiné (další) legie 06. 11. 1917
Poslední útvar v legiích 21.p.pl.
Zajat 09. 03. 1915, Přemyšl