Volyňští Češi
LAJNVEBR Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Datum zařazení do jiné (další) legie 21. 12. 1916