Volyňští Češi
KŮT Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Krusičany Štyřín, okr. Benešov
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 01. 08. 1917, Volyňská gub. Cukrovar
Datum zařazení do jiné (další) legie 13. 12. 1917
Poslední útvar v legiích 4.stř.pl.
Zajat 07. 07. 1915, Lublin