Volyňští Češi
KUSOVSKÝ Petr

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Pankrác, okr. Praha
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií IV. 17, Volyňská gub. Antonovka
Datum zařazení do jiné (další) legie 16. 04. 1917
Poslední útvar v legiích 4.nemocnice
Zajat 15. 07. 1915, Bukovina Zaleščika