Volyňští Češi
KURKIN Jiří

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Vičin, okr. Rusko Volyňská gub.
Poslední hodnost v legiích žák
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.V X
Poslední útvar v legiích škola pro nezletilce