Volyňští Češi
KUKAČKA František

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Krochov Krogulov, okr. České Budějovice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyňská gub. Žitomír
Datum zařazení do jiné (další) legie 20. 11. 1917
Poslední útvar v legiích 1.jízd.pl.
Zajat 31. 08. 1916, Luck