Volyňští Češi
KUBIČKA Vojtěch

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Mladotice, okr. Volyně
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády četař
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 27. 07. 1917
Datum zařazení do jiné (další) legie 07. 08. 1917
Poslední útvar v legiích 5.stř.pl.