Volyňští Češi
KUBIČKA Arnošt

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Volyně, okr. Strakonice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády poručík
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 04. 07. 1918, Barnaul
Datum zařazení do jiné (další) legie 27. 08. 1918
Poslední útvar v legiích štáb čsl.vojsk
Zajat 25. 12. 1914, Bukovsko