Volyňští Češi
KUBEK Samuel

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Malá Porubka, okr. Liptovská stol.
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.V X
Přihlášení do legií 09. 01. 1918, Volyňská gub. Žitomir
Datum zařazení do jiné (další) legie 11. 01. 1918
Poslední útvar v legiích 10.stř.pl.
Zajat 30. 09. 1916, Brody