Volyňští Češi
KUBA Jlič

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Satyjov, okr. Volyňská G.
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.DM, X
Přihlášení do legií 10. 08. 1918
Datum zařazení do jiné (další) legie 10. 08. 1918
Poslední útvar v legiích 1.děl.div.