Volyňští Češi
KŘÍŽ Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Bělice, okr. Neveklov
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 15. 12. 1917, Volyňská gub. Červoná
Datum zařazení do jiné (další) legie 09. 01. 1918
Poslední útvar v legiích 4.stř.pl.
Zajat 23. 03. 1915, Karpaty