Volyňští Češi
KRUPIČKA Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Volychov, okr. Německý Brod
První hodnost v legiích desátník
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 23. 12. 1917, Čerkasy
Datum zařazení do jiné (další) legie 30. 01. 1918
Poslední útvar v legiích 2.mun.divz.
Zajat 04. 09. 1915, u Dubna