Volyňští Češi
KOUTNÝ Antonín

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Nelešovice, okr. Přerov
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Přihlášení do legií Volyňská gub. Obruč
Datum zařazení do jiné (další) legie 02. 06. 1917
Poslední útvar v legiích 1.zál.pl.
Zajat 21. 06. 1916, Berestečko