Volyňští Češi
KOSTKA František

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Nová Ves, okr. Brandýs nad Labem
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií III. 16, Volyňská gub. Dombravice
Datum zařazení do jiné (další) legie 25. 06. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 10. 09. 1914, Sandoměř