Volyňští Češi
KÖNIGSBAUER František

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Čábuze, okr. Volyně
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 16. 05. 1917, Krasnoufinsk
Datum zařazení do jiné (další) legie 26. 08. 1917
Poslední útvar v legiích 2.tech.rota
Zajat 11. 03. 1915, Karpaty