Volyňští Češi
KOMRSKA Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Zlešice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Itálii
Demobilizován
Přihlášení do legií Padula
Datum zařazení do jiné (další) legie 24. 04. 1918
Poslední útvar v legiích 33.p.pl.
Zajat 21. 08. 1917, Hermada