Volyňští Češi
KOMRSKA Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Všechlapy, okr. Volyně
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Itálii
Demobilizován
Přihlášení do legií 17. 02. 1918, Padula
Datum zařazení do jiné (další) legie 17. 04. 1918
Poslední útvar v legiích 34.p.pl.
Zajat 21. 08. 1917, Mediaca