Volyňští Češi
KOLÁŘ Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Střemy, okr. Mělník
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Post Volyňský
Datum zařazení do jiné (další) legie 18. 06. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 28. 06. 1916, Staré Kůty