Volyňští Češi
KOLÁŘ Alois

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Ohaves, okr. Jičín
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyň Slavuta
Datum zařazení do jiné (další) legie 21. 12. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 27. 01. 1917, Bukovina