Volyňští Češi
KOČÍ Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Střešovice, okr. Praha
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 14. 08. 1916, Dárnice
Datum zařazení do jiné (další) legie 15. 05. 1918
Poslední útvar v legiích 5.stř.pl.
Zajat 06. 08. 1916, Volyňská gub. Stochod