Volyňští Češi
KOCICH Metoděj

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Stařič, okr. Místek
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 17. 05. 1917, Volyňská gub. Tokarevka
Datum zařazení do jiné (další) legie 06. 02. 1918
Poslední útvar v legiích 4.stř.pl.
Zajat 21. 07. 1916, Berestečko