Volyňští Češi
KLÍMA Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Oldřichov, okr. Tábor
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku, Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyňská gub. Ovruč
Datum zařazení do jiné (další) legie 21. 06. 1917
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.
Zajat 31. 08. 1916, Luck