Volyňští Češi
KELLER Emerich

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Střešovice, okr. Praha
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyňská gub. Krušinov
Datum zařazení do jiné (další) legie 09. 10. 1917
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.
Zajat 03. 04. 1915, Dukelský průsmyk