Volyňští Češi
KAŠPAR Jan

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Itálii
Demobilizován
Datum zařazení do jiné (další) legie 20. 04. 1918
Poslední útvar v legiích 32.p.pl.