Volyňští Češi
KARAS Rudolf

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Vejšice, okr. Písek
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích mladší ohněstrůjce
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 22. 11. 1917, Volyňská gub. Ivanovič
Datum zařazení do jiné (další) legie 22. 11. 1917
Poslední útvar v legiích 1.jízd.baterie Kulikovského
Zajat 15. 07. 1915, Sokal