Volyňští Češi
KADEČKA Vojtěch

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Nahořany, okr. Volyně
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 01. 10. 1917, Čerkasy
Datum zařazení do jiné (další) legie 04. 10. 1917
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.
Zajat 10. 06. 1916, Záleščiky