Volyňští Češi
JEDLIČKA Jan

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Předměstí, okr. Polička
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády desátník
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyňská gub. Olšanka
Datum zařazení do jiné (další) legie 18. 03. 1918
Poslední útvar v legiích 5.stř.pl.
Zajat 29. 07. 1916, Stochod