Volyňští Češi
CHUM Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Žaro, okr. Volyň
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích starší ohněstrůjce
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 17. 07. 1917, Petrohradská gub. Narva
Datum zařazení do jiné (další) legie 18. 07. 1917
Poslední útvar v legiích nemocnice 1.divize
Zajat 07. 07. 1915, Lublin