Volyňští Češi
HRUBÝ Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Záluží, okr. Tábor
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 06. 12. 1917
Poslední útvar v legiích 2.jízd.pl.
Zajat 11. 08. 1916, Tarnopol