Volyňští Češi
HORKÝ František

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Nedín, okr. Velké Meziříčí
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Antonovka Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 24. 04. 1917
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.
Zajat 07. 09. 1915, Tarnopol