Volyňští Češi
HOLÁSEK Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Přihlášení do legií Dubenský UVN
Datum zařazení do jiné (další) legie 27. 06. 1917