Volyňští Češi
GREGOR Jaroslav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Příšpo, okr. Moravské Budějovice
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády person.army.zál
Demobilizován
Přihlášení do legií 16. 12. 1917, cukrovar Korovinec Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 08. 01. 1918
Poslední útvar v legiích 4.stř.pl.
Zajat 16. 06. 1916, Horodiště