Volyňští Češi
Lingr Michal

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 11. 1898
Místo narození Buderáž, Dubno
Národnost česká
Odveden 16. 02. 1945, Poprad
Hodnost rotný čs. legií