Volyňští Češi
Lhoták Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 01. 01. 1914
Místo narození Kopče, Luck
Odveden 1944, Rovno
Úmrtí ??.10.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor