Volyňští Češi
Lhoták Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 27. 05. 1924
Místo narození Rapatov, Dubno
Odveden 1944, Rovno
Úmrtí 13.09.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 2. pěší prapor