Volyňští Češi
Levý Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 04. 1928
Místo narození Hlinsk, Rovno
Národnost česká
Odveden 14. 07. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín