Volyňští Češi
Ledvina Emil

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 21. 01. 1926
Místo narození Újezdce, Dubno
Odveden 14. 05. 1944 ČSVJ/NT, 14. 05. 1944 (PR 99/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín
Úmrtí 18.10.1944, Karpaty, Nižný Komárnik, 1.čs.armádní sbor,