Volyňští Češi
Kuščový Hřehoř, Jenič

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 04. 04. 1915
Místo narození Ulbárov, Dubno
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno