Volyňští Češi
Kubin Václav, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 22. 03. 1898
Místo narození Dembrovka, Dubno
Národnost česká
Odveden 25. 03. 1944 a 14. 05. 1944, Rovno a Kaměněc Podolskij
Hodnost čs. legií