Volyňští Češi
Kubelka Václav, Gustav (Justin)

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 17. 10. 1900
Místo narození Buderáž, Dubno
Národnost česká
Odveden 18. 03. 1944, Rovno