Volyňští Češi
Křivková Jiřina, Hlaváčková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 09. 01. 1925
Místo narození Volkov, Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 07. 1944(PR 159 z 21. 07. 44);, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka